Nasza firma posiada zgodne z wymogami prawnymi stosowne pozwolenia na transport jak i zbieranie odpadów. Dzięki nim są Państwo pewni że odpady zostały odebrane, przetransportowane oraz zagospodarowane w sposób właściwy niezagrażający środowisku naturalnemu.

Przygotowaliśmy dla Państwa wygody wykaz odpadów niebezpiecznych (przy kodzie odpadu znajduje się *) i innych niż niebezpieczne (kod bez *). Działając zgodnie z prawem uzyskaliśmy pozwolenia na transport (pozwolenie znak: OS.6233.31.2016) jak i zbieranie odpadów (pozwolenie znak: OS.6233.30.2016).


JAK POPRAWNIE DOBRAĆ KOD ODPADU KROK PO KROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogu odpadów, aby poprawnie określić kod odpadu należy postępować w poniżej przedstawiony sposób:

  1. Klasyfikujemy odpad według źródła powstania w grupach od 01 do 12 lub 17 do 20.

  2. W przypadku niesklasyfikowania odpadów w grupach od 01 do 12 lub 17 do 20 należy sklasyfikować odpad w grupach od 13 do 15.

  3. W przypadku niesklasyfikowania odpadów w grupach wskazanych w punkcie 1. i 3. należy sklasyfikować odpad w grupie 16 do której należą odpady nieujęte w innych grupach.

  4. Jeżeli odpad nie został sklasyfikowany według wskazań punktu 1.,2. i 3. należy sklasyfikować go według źródła powstania i przypisać im kod z końcówką 99 (inne niewymienione odpady).


Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Państwa również wyszukiwarkę aby można było szybciej poruszać się po wykazie w celu wyszukiwania żądanych informacji.

[table id=11 /]

Jeżeli chcą Państwo abyśmy to my dobrali odpowiedni kod odpadu  proszę o skorzystanie z naszego prostego formularza zleceniowego (na skróty kliknij – odbiór odpadów).


Odbiór Transport Utylizacja