Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem przekazanych w ramach realizacji niniejszej umowy danych osobowych jest Otueko P.Paluszkiewicz, P.Retmaniak spółka cywilna z siedzibą ul.Inżynierska 9, 55-220 Jelcz-Laskowice. Kontakt mailowy: biuro@otueko.pl.

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ww. rozporządzenia;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zrealizowania umowy;

4) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu czasu na złożenie reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowo-księgowych w celu udokumentowania transakcji; dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

5) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.