Czyszczenie Separatorów

ZAKRES PRAC KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY

 1. Przeglądy, naprawy, modernizacje, rozruchy separatorów (wymiana mat filtracyjnych, wkładów lamelowych, samoczynnych zamknięć odpływu)
 2. Przeglądy, naprawy, modernizacje, rozruchy przepompowni (wymiana kompletnych szaf sterowniczych lub elementów składowych, agregatów pompowych, sond hydrostatycznych, wyłączników pływakowych) wraz z pomiarami elektrycznymi w zakresie:
  • rezystancji izolacji uzwojeń silników agregatów
  • impedancji pętli zwarcia
  • zabezpieczenia przeciwporażeniowego (pomiar skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego)
 3. Przeglądy, naprawy, modernizacje stacji wydobycia i uzdatniania wody
 4. Przeglądy, naprawy, modernizacje elementów składowych oczyszczalni ścieków
 5. Konstruowanie i budowa rozdzielnic zasilających, zabezpieczających i sterujących przy uwzględnieniu konkretnych i specyficznych potrzeb klienta:
  • rozdzielnice NN zasilania urządzeń
  • rozdzielnie sterowania pompowniami ścieków
  • rozdzielnice sterujące pompowniami melioracyjnymi
  • rozdzielnice sterujące stacjami wydobycia i uzdatniania wody
  • rozdzielnice do sterowania wielopompowymi systemami podwyższania ciśnienia
 6. Budowa kompletnych wielopompowych systemów podwyższania ciśnienia
 7. Dostawa wielopompowych systemów podwyższania ciśnienia serii SUPERSILENT do zastosowań w obiektach nie posiadających specjalnych pomieszczeń dla potrzeb systemu.
 8. Konstruowanie, budowa i oprogramowanie dowolnych systemów przemysłowych
 9. Aplikacja komunikacji GSM, GPRS i LTE dla potrzeb bezpośredniego (bez pośrednictwa zewnętrznych firm dystrybucji zmiennych) monitoringu systemów urządzeń rozproszonych np. pompownie ścieków
 10. Programowanie PLC serii S7 (Siemens)
 11. Programowanie paneli (Siemens)
 12. Projektowanie wizualizacji SCADA w oparciu o WIN CC
 13. Projektowanie wizualizacji „ekonomicznych” w oparciu o Win CC flexible
 14. Konstruowanie i wykonywanie rozdzielnic do sterowania i monitoringu systemów zraszania stacji transformatorowych wg standardu PSE.
 15. Specjalistyczne systemy automatyki przemysłowej dla różnych potrzeb.

Nasi specjaliści posiadają autoryzację firm AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o., KESSEL Sp. z o.o., STUDIO JJ.


Odbiór Transport Utylizacja